Subway maps

St. Petersburg metro

St. Petersburg metro stations

Subway station:

St. Petersburg metro lines
- Line 1 Kirovsko-Vyborgskaya
- Line 2 Moskovsko-Petrogradskaya
- Line 3 Nevsko-Vasileostrovskaya
- Line 4 Pravoberezhnaya
- Line 5 Frunzensko-Primorskaya
- Line 6 Krasnoselsko-Kalininskaya


St. Petersburg metro map